Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

PENB se občas nepřesně uvádí také pod názvem Energetický štítek budovy

Povinnost vypracovat PENB vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. (Zákon o hospodaření energií) a z jeho novelizací z nichž poslední je dána vyhláškou č. 103/2015 Sb. (Vyhláška o energetické náročnosti budov) platná od 1.7.2015.
Pokud se Vás tedy týká povinnost vypracovat PENB, napřiklad při novostavbě nebo větší rekonstrukci domu, při prodeji nebo pronájmu domu či bytu, zhotovíme pro Vás potřebný průkaz. Přehled koho se to týká a od jakého data je uveden v tabulce níže.

Postup pro vypracování PENB:
  1. K výpočtům je potřeba mít projektovou dokumentaci stavby – jedná se o stavební výkresy (půdorysy, pohledy, řezy), dále je potřebné znát skladby konstrukcí, způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody, parametry jiných stávajících technologií (solární panely, fotovoltaika, osvětlení, klimatizace). V případě novostavby jsou všechny tyto údaje zřejmé z výkresů a z technické zprávy.
  2. Pokud vlastník stavby nemá potřebnou dokumentaci, provedeme v místě stavby obhlídku a zaměření objektu
  3. Naše energetická specialistka poté provede energetické zhodnocení objektu jehož výsledkem je Průkaz energetické náročnosti podepsaný energetickým auditorem Ing. Pavlem Ščučkou ( jeho stránky) s platností 10 let od vydání nebo do větší rekonstrukce objektu.

Přehled toho, kdy nastala nebo nastane povinnost mít zpracován PENB uvádí tato tabulka:

Datum vzniku povinnosti                            
Čeho se povinnost týká
1. leden 2009
Všechny novostavby nebo větší rekonstrukce staveb (předkládá se ve stavebním řízení)
1. leden 2013 Prodej budovy nebo její ucelené části (například bytu); a také pronájem domu
1. červenec 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
1. leden 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2
1. červenec 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
1. leden 2016 Pronájem ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů. Platí i pro stávající bytové domy se stávajícími nájemníky.
Výstupem průkazu PENB jsou na závěr takto vypracované štítky: